Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Imnuri ale cuvintelor lui Dumnezeu

Imnuri ale cuvintelor lui Dumnezeu

Categorii imnuri

Imnuri
Imnuri
 Cele mai noi imnuri
Cele mai noi imnuri

Alte albume

Cunoașterea lui Dumnezeu
Cunoașterea lui Dumnezeu
Mărturie pentru Dumnezeu
Mărturie pentru Dumnezeu
Lăudându-l pe Dumnezeu
Lăudându-l pe Dumnezeu
Mărturii din Evanghelie
Mărturii din Evanghelie
Experiențe de viață
Experiențe de viață

Stări de spirit

Maiestuos și solemn
Maiestuos și solemn
Mood-passionate-1
Pasional
Liric
Liric
Binedispus
Binedispus
Entuziast
Entuziast
Relaxant
Relaxant

Imnuri ale cuvintelor lui Dumnezeu

A trăi pentru a împlini voia lui Dumnezeu este cel mai important lucru Dumnezeu îi caută pe cei însetați de arătarea Lui Marele balaur roșu se prăbușește, pe măsură ce oamenii lui Dumnezeu se înmulțesc Cunoști sursa vieții veșnice Identitatea lui Hristos este Dumnezeu Însuşi Viețile tuturor ființelor creației vin de la Dumnezeu Doar când Dumnezeu se-ntrupează Îi poate fi omul confident Doar Creatorului Îi este milă de omenire Doar Dumnezeu îl iubește cel mai mult pe om Fiți atenți la soarta omenirii Rezultatul obținut prin cunoașterea lui Dumnezeu Satana nu poate schimba nimic sub autoritatea lui Dumnezeu Tristețea omenirii corupte Toate lucrurile se vor supune sub stăpânirea lui Dumnezeu Simbolul firii lui Dumnezeu Lucrarea Domnului continuă să avanseze Lucrarea judecății în zilele de pe urmă e de a încheia epoca Toți oamenii trăiesc în lumina lui Dumnezeu Iubirea și firea Domnului au fost întotdeauna necondiționate Dumnezeu Și-a dat toată dragostea omenirii Dumnezeu speră că omenirea va putea continua să trăiască Iubirea lui Dumnezeu este cât se poate de reală Cuvintele lui Dumnezeu sunt adevărul care nu se schimbă niciodată Dumnezeu speră ca omul Să-L cunoască și să-L înțeleagă Autoritatea și puterea lui Dumnezeu revelate în trup Binecuvântați sunt aceia care-L iubesc pe Dumnezeu Dumnezeu așteaptă credința adevărată a omului Dumnezeu vrea ca mai mulți oameni să-I câștige mântuirea Dumnezeu va lămuri și lumina pe cei ce caută adevărul Unica dorinţă-a lui Dumnezeu e ca omul să asculte și să se supună Dumnezeu speră să câștige credința autentică și iubirea omului pentru El Faptele lui Dumnezeu umplu întinderea vastă a Universului Singura cale a omenirii spre odihnă Sensul simbolic al mâniei lui Dumnezeu Dumnezeu întrupat lucrează în tăcere pentru a salva omenirea Când îți deschizi inima către Dumnezeu Două Mii de Ani de Dor Dumnezeu întrupat este foarte important pentru omenire Nimeni nu e conștient de sosirea lui Dumnezeu Doar Dumnezeu are calea vieții Dumnezeu Și-a adus gloria în Răsărit Adevărata însemnătate a credinței în Dumnezeu Simbolurile victoriei lui Dumnezeu Nicio putere nu poate sta în calea a ceea ce Dumnezeu dorește să îndeplinească Firea lui Dumnezeu e impunătoare și grandioasă Principiile pentru căutarea adevăratei căi Mișcarea lucrării lui Dumnezeu în Univers Grija desăvârșită a lui Dumnezeu asupra tuturor Autoritatea Creatorului Este Incomensurabilă Speranțele lui Dumnezeu pentru omenire nu s-au schimbat Dumnezeu sosește în tăcere printre noi Însemnătatea arătării lui Dumnezeu Împărăția lui Dumnezeu a venit pe pământ Semnificația Numelui lui Dumnezeu Ar trebui să acceptați adevărul Locuri diferite de odihnă pentru Dumnezeu și pentru om Semnificația gestionării omenirii de către Dumnezeu Dumnezeu va restabili sensul creației omului Dumnezeu Atotputernic domnește ca Rege Identitatea și Poziția lui Însuși Dumnezeu Dumnezeu îi prețuiește pe cei care-I pot asculta cuvântul și pot să I se supună Mare parte din lucrarea lui Dumnezeu e realizată prin Cuvânt Dragoste pură fără pată Toate trăiesc după regulile și legile stabilite de Dumnezeu Cum domnește Dumnezeu peste toate lucrurile Dumnezeu este Începutul și Sfârșitul Mustrarea și judecata lui Dumnezeu sunt lumina mântuirii omului Firea dreaptă a lui Dumnezeu e unică Poruncile administrative deschise ale lui Dumnezeu pentru Univers Doar cei ce au fost curățiți vor intra în odihnă Toate Lucrurile Sunt în Mâna lui Dumnezeu În Epoca Împărăției,Dumnezeu desăvârșește omul prin cuvinte Cea mai măreață binecuvântare pe care Dumnezeu o dăruiește omului Cei câștigați de Dumnezeu se vor bucura de binecuvântări eterne Dumnezeu Își pune speranța întru totul în om Adevărul este cel mai înalt dintre toate aforismele vieții Scopul lucrării de gestionare a lui Dumnezeu Omenirea coruptă are nevoie de mântuirea Dumnezeului întrupat Trupul spiritual sfânt al lui Dumnezeu Atotputernic a apărut Aceia care acceptă noua lucrare sunt binecuvântați Doar dacă cineva Îl cunoaște pe Dumnezeu poate să se teamă de El și să se ferească de rău Dumnezeu îl tratează pe om ca pe cel mai drag Lui Nimeni nu poate împiedica lucrarea lui Dumnezeu Întruparea lui Dumnezeu este doar pentru a-l învinge pe Satana și a mântui toată omenirea Doar lucrând în trup poate Dumnezeu să câștige omenirea Dumnezeu e în ceruri, precum și pe pământ Cunoști lucrarea lui Dumnezeu? Dăruiește minte și trup pentru a îndeplini însărcinarea dată de Dumnezeu Cum să căutați urmele pașilor lui Dumnezeu Calea către cunoașterea autorității lui Dumnezeu Dumnezeu S-a Întors Cu Victorie Practicând mai mult adevărul, progresați mai repede în viață Doar Dumnezeu întrupat poate mântui complet omul Esența lui Dumnezeu e plină de demnitate Caută să-L iubești pe Dumnezeu,indiferent cât de mare e suferința ta Urmează calea lui Dumnezeu în toate lucrurile mari sau mici Trebuie să îți pui credința în Dumnezeu mai presus de orice Dumnezeu a apărut în Est cu glorie Dumnezeu coboară cu judecată Lăudați-L pe Dumnezeu ce s-a întors învingător Întregul univers e complet nou în slava lui Dumnezeu Esența lui Hristos e determinată de lucrarea și exprimările Lui Scopul lucrării de gestionare a lui Dumnezeu e să mântuiască omenirea Urmează noua lucrare a Duhului Sfânt și câștigă lauda lui Dumnezeu Întregul pământ se va bucura și Îl va lăuda pe Dumnezeu Autenticitatea și frumusețea lui Dumnezeu Atitudinea lui Iov față de binecuvântările lui Dumnezeu Doar oamenii cu lucrarea Sfântului Duh pot fi desăvârșiți Voința lui Dumnezeu a fost deschisă tuturor Ar trebui să cauți să ai iubire spontană pentru Dumnezeu Succesul sau eșecul depinde de căutarea omului Centrul atenției lui Dumnezeu e inima omului Din moment ce Dumnezeu mântuiește omul,îl va mântui deplin Cei aflați în întuneric ar trebui să se ridice Adevăratul sens al cuvintelor lui Dumnezeu nu a fost înțeles niciodată Doar cei care acceptă adevărul pot auzi vocea lui Dumnezeu O epocă diferită, o lucrare divină diferită Calea necesară pentru a te teme de Dumnezeu și a te feri de rău Cerința finală a lui Dumnezeu pentru om Judecata cuvântului lui Dumnezeu este pentru a salva omul Nimănui nu-i pasă să-L înțeleagă pe Dumnezeu în mod activ Cum să recunoști apariția și lucrarea lui Hristos din zilele de pe urmă Omul trebuie să se închine lui Dumnezeu pentru un destin bun Cât de importantă e dragostea lui Dumnezeu pentru om Dumnezeu deplânge viitorul omenirii Practică liniștea înaintea lui Dumnezeu A fi martor pentru Dumnezeu este datoria omului Dumnezeul întrupat conduce omenirea într-o epocă nouă Oamenii Îl cunosc mai bine pe Dumnezeu prin lucrarea cuvintelor Oamenii câștigați de Dumnezeu au deținut realitatea Nimeni nu înțelege dorința ferventă a lui Dumnezeu de a-l mântui pe om Ce trebuie să urmărească tinerii Prin strigătele lor,Dumnezeu le dă oamenilor ceea ce au nevoie Practicarea lepădării de trup Pentru ce sunt toate intențiile omului? Dă-I inima ta lui Dumnezeu pentru a-I câștiga aprobarea Dumnezeu creează un mâine mai frumos pentru omenire

0rezultat(e) de căutare