Știi? Dumnezeu a făcut un lucru minunat în rândul oamenilor

Vechea eră a trecut, iar noua eră a sosit. An după an și zi după zi, Dumnezeu a lucrat mult. El a venit pe lume și apoi la rândul Său a plecat. Acest ciclu a continuat pe parcursul mai multor generații. Astăzi, Dumnezeu continuă să săvârșească la fel ca înainte lucrarea pe care trebuie să o săvârșească, lucrarea pe care trebuie încă să o finalizeze, pentru că până astăzi, încă nu S-a odihnit. De la momentul creației până astăzi, Dumnezeu a lucrat mult, dar știai că lucrarea pe care o săvârșește Dumnezeu astăzi este mai măreață decât înainte și că este la o scară mult mai mare? De aceea spun că Dumnezeu a făcut un lucru minunat în rândul oamenilor. Toată lucrarea lui Dumnezeu este foarte importantă, atât pentru om, cât şi pentru Dumnezeu, pentru că fiecare element al lucrării Lui are legătură cu omul.

De vreme ce lucrarea lui Dumnezeu nu poate fi văzută sau simțită, cu atât mai puțin poate ea fi văzută de lume, atunci cum poate să fie ceva minunat? Ce fel de lucru este considerat minunat? Desigur, nimeni nu poate nega că toată lucrarea lui Dumnezeu poate fi considerată minunată, dar de ce spun că lucrarea pe care Dumnezeu o săvârșește astăzi este astfel? Când spun că Dumnezeu a făcut un lucru minunat, acest lucru, fără îndoială, implică multe mistere pe care omul trebuie încă să le înțeleagă. Să vorbim despre ele acum.

Isus s-a născut într-o iesle, într-o perioadă care nu I-a putut tolera existența, dar lumea tot nu I-a putut sta în cale, iar El a trăit printre oameni timp de treizeci și trei de ani sub protecția lui Dumnezeu. În acei mulți ani de viață, El a experimentat amărăciunea lumii și a gustat viața nefericită pe pământ. El Și-a asumat greaua responsabilitate de a fi crucificat pentru a mântui toată omenirea. El i-a mântuit pe toți păcătoșii care trăiau sub domeniul satanei și, în cele din urmă, trupul Său înviat S-a întors în locul de odihnă. Acum, noua lucrare a lui Dumnezeu a început și este, de asemenea, începutul unei noi ere. Dumnezeu îi aduce în casa Lui pe cei mântuiți pentru a-Și începe noua lucrare a salvării. De data aceasta, lucrarea salvării este mai amănunțită decât în trecut. Nu va fi săvârșită de Duhul Sfânt, care lucrează în om pentru a-i permite să se schimbe el însuși și nici nu va fi săvârșită prin trupul lui Isus apărut printre oameni și cu atât mai puțin nu va fi săvârșită într-o altă manieră. Mai degrabă, lucrarea va fi săvârșită și cârmuită de Dumnezeu Însuși întrupat. Acest lucru este realizat pentru a călăuzi omul în lucrarea nouă. Nu-i așa că este un lucru minunat? Dumnezeu nu săvârșește această lucrare prin intermediul unei părți a oamenilor sau prin profeții, ci prin Dumnezeu Însuși. Unii ar putea spune că acesta nu este un lucru măreț și că nu îi poate aduce exaltare omului. Cu toate acestea, îți spun ție că lucrarea lui Dumnezeu nu este numai aceasta, ci ceva mult mai măreț și mai mult.

De data aceasta, Dumnezeu vine să săvârșească lucrarea nu într-un trup spiritual, ci într-un trup foarte obișnuit. Nu numai că este trupul celei de-a doua încarnări a lui Dumnezeu, ci și trupul în care Se întoarce Dumnezeu. Este un trup foarte obișnuit. În El, nu poți vedea ceva diferit de alții, dar poți primi de la El adevăruri pe care nu le-ai mai auzit înainte. Acest trup nesemnificativ este întruchiparea tuturor cuvintelor adevărului de la Dumnezeu, care săvârșesc lucrarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă și expresia întregii firi a lui Dumnezeu pe care omul va ajunge să o cunoască. Nu ți-ai dorit foarte mult să Îl vezi pe Dumnezeu în ceruri? Nu ți-ai dorit foarte mult să Îl înțelegi pe Dumnezeu din ceruri? Nu ți-ai dorit foarte mult să vezi destinația umanității? El îți va spune toate aceste secrete pe care niciun alt om nu a putut să ți le spună și El îți va spune chiar și adevărurile pe care nu le înțelegi. El este poarta ta către împărăție și ghidul tău către era nouă. Un astfel de trup obișnuit deține multe mistere de nepătruns. Faptele Sale pot fi enigmatice pentru tine, dar obiectivul întregii Sale lucrări este suficient pentru ca tu să vezi că El nu este doar un simplu trup, așa cum crede omul. Deoarece El reprezintă voința lui Dumnezeu, precum și grija arătată de Dumnezeu omenirii în zilele cele de pe urmă. Deși nu poți auzi cuvintele pe care le rostește El, care par să zguduie cerul și pământul sau să Îi vezi ochii ca niște flăcări vii și deși nu poți simți disciplina toiagului Lui de fier, poți auzi din cuvintele Lui furia lui Dumnezeu, și să știi că Dumnezeu arată compasiune omenirii; poți vedea firea neprihănită a lui Dumnezeu și înțelepciunea Lui și, mai mult decât atât, îți poți da seama de preocuparea și grija pe care Dumnezeu le are pentru întreaga omenire. Lucrarea lui Dumnezeu în zilele cele de pe urmă este pentru a-i permite omului să Îl vadă pe Dumnezeu în ceruri cum trăiește printre oameni pe pământ și pentru a-i permite omului să vină să Îl cunoască, să se supună, să Îl slăvească și să Îl iubească pe Dumnezeu. De aceea, El S-a întrupat pentru a doua oară. Deși ceea ce vede omul în această zi este un Dumnezeu asemenea omului, un Dumnezeu cu un nas și doi ochi, un Dumnezeu obișnuit, în cele din urmă, Dumnezeu vă va arăta că fără existența acestui om, cerul și pământul vor trece printr-o schimbare teribilă; fără existența acestui om, raiul se va tulbura, pământul va deveni haos, iar toată omenirea va trăi în foamete și ciumă. El vă va arăta că fără salvarea întrupării lui Dumnezeu în zilele cele de pe urmă, Dumnezeu ar fi distrus de mult timp omenirea întreagă în iad; fără existența acestui trup, ați fi fost veșnic conducători ai păcătoșilor și cadavrelor. Trebuie să știți că fără existența acestui trup, toată omenirea s-ar confrunta cu o calamitate inevitabilă și i-ar fi greu să scape de pedeapsa mult mai aspră a lui Dumnezeu asupra omenirii în zilele cele de pe urmă. Fără nașterea acestui trup obișnuit, ați fi cu toții într-o stare în care nici viața, nici moartea nu ar veni, indiferent cât le-ați căuta; fără existența acestui trup, în această zi, nu ați putea să primiți adevărul și să veniți înaintea tronului lui Dumnezeu. Mai degrabă, ați fi pedepsiți de Dumnezeu din cauza păcatelor voastre cumplite. Știți? Dacă n-ar fi fost reîntruparea lui Dumnezeu, nimeni nu ar avea o șansă la salvare; și dacă nu ar fi existat venirea acestui trup, Dumnezeu ar fi încheiat de mult era veche. Drept urmare, mai puteți respinge a doua întrupare a lui Dumnezeu? Din moment ce puteți profita din plin de pe urma acestui om obișnuit, atunci de ce nu L-ați accepta cu dragă inimă?

Lucrarea lui Dumnezeu este aceea pe care tu nu o poți înțelege. Dacă nu poți să îți dai seama dacă decizia ta este corectă și nici să știi dacă lucrarea lui Dumnezeu va reuși, atunci de ce să nu îți încerci norocul și să vezi dacă acest om obișnuit îți este de mare ajutor și dacă Dumnezeu a săvârșit o lucrare minunată? Cu toate acestea, trebuie să îți spun că pe vremea lui Noe, oamenii mâncau și beau, se căsătoreau și dădeau în căsătorie într-un asemenea ritm, că a devenit de nesuportat pentru Dumnezeu să fie martor, astfel că a trimis un mare potop pentru a distruge omenirea, dar i-a cruțat doar pe cei opt membri ai familiei lui Noe și tot soiul de păsări și animale. În zilele cele de pe urmă, însă, cei păstrați de Dumnezeu sunt toți cei care I-au fost credincioși până la sfârșit. Deși ambele ere au fost timpuri de mare corupție de nesuportat pentru Dumnezeu ca martor, iar omenirea în ambele ere a fost atât de coruptă, încât L-a negat pe Dumnezeu ca Domn, toți oamenii din vremea lui Noe au fost distruși de către Dumnezeu. Omenirea din ambele ere L-a întristat foarte mult pe Dumnezeu, dar, cu toate acestea, Dumnezeu a rămas răbdător cu oamenii din zilele cele de pe urmă până acum. De ce este astfel? V-ați gândit vreodată la aceasta? Dacă nu știți, atunci permiteți-Mi să vă spun. Motivul pentru care Dumnezeu se poate ocupa cu bunăvoință de oameni în zilele cele de pe urmă nu este pentru că aceștia sunt mai puțin corupți decât oamenii din vremea lui Noe sau pentru că și-au arătat pocăința în fața lui Dumnezeu și cu atât mai puțin Dumnezeu nu ar putea suporta să distrugă oamenii în zilele cele de pe urmă, când tehnologia a avansat. Mai degrabă, Dumnezeu are de săvârșit o lucrare într-un grup de oameni în zilele cele de pe urmă, iar aceasta va fi săvârșită de Dumnezeu Însuși întrupat. Mai mult decât atât, Dumnezeu va alege o parte din acest grup ca obiect al salvării Lui, fructul planului Lui de gestionare (planul mântuirii), și îi va aduce pe acei oameni cu El în era următoare. Drept urmare, indiferent cum, acest preț plătit de Dumnezeu a fost pregătit în întregime pentru lucrarea întrupării Lui în zilele cele de pe urmă. Tot ceea ce aveți azi se datorează acestui trup. Aveți șansa de a trăi pentru că Dumnezeu trăiește în trup. Toată această avere a fost câștigată datorită acestui om obișnuit. Și nu numai asta, dar, în final, fiecare națiune Îl va slăvi pe acest om obișnuit și Îi va mulțumi și I se va supune acestui om nesemnificativ. Deoarece El este Cel care a adus adevărul, viața și modul de a salva omenirea întreagă, a potolit conflictul dintre Dumnezeu și om, i-a adus pe Dumnezeu și pe om mai aproape și a comunicat gândurile între Dumnezeu și om. Tot El este Cel care I-a adus o și mai mare glorie lui Dumnezeu. Nu-i așa că un om obișnuit ca acesta este vrednic de încrederea și adorația ta? Nu este un asemenea trup obișnuit potrivit pentru a fi numit Hristos? Poate un asemenea om obișnuit să nu fie expresia lui Dumnezeu în rândul oamenilor? Nu este un asemenea om, care ajută omenirea să fie cruțată de dezastru, demn de iubirea voastră și de a fi păstrat? Dacă respingeți adevărurile rostite de gura Lui și, de asemenea, detestați existența Lui printre voi, atunci care va fi soarta voastră?

Toată lucrarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă este făcută prin intermediul acestui om obișnuit. El îți va oferi totul ție și, mai mult, El poate decide totul despre tine. Poate un asemenea om să fie așa cum credeți: un om atât de simplu încât să nu fie demn de a fi menționat? Nu este adevărul Lui suficient pentru a vă convinge în totalitate? Mărturia faptelor Lui nu este suficientă pentru a vă convinge în totalitate? Sau calea pe care El vă conduce nu este vrednică să fie urmată? Care sunt cauzele care vă determină să aveți o aversiune față de El, să-L alungați și să vă eschivați în fața Lui? El este Cel care exprimă adevărul, El este Cel care oferă adevărul și El este Cel care vă permite să aveți o cale pe care să o urmați. Este oare posibil ca voi încă să nu fi găsit urmele lucrării lui Dumnezeu în aceste adevăruri? Fără lucrarea lui Isus, omenirea nu ar fi putut să coboare de pe cruce, iar fără întruparea de astăzi, cei care au coborât de pe cruce nu ar fi putut niciodată să fie apreciați de Dumnezeu sau să intre în era nouă. Fără venirea acestui om obișnuit, voi nu ați fi avut niciodată ocazia sau dreptul de a vedea adevăratul chip al lui Dumnezeu, pentru că voi sunteți toți cei care ar fi trebuit să fie distruși cu mult timp în urmă. Datorită celei de-a doua întrupări a lui Dumnezeu, El v-a iertat și v-a arătat milă. Cu toate acestea, cuvintele pe care trebuie să vi le transmit în final sunt tot acestea: Acest om obișnuit, care este întruparea lui Dumnezeu, este de o importanță vitală pentru voi. Acesta este lucrul minunat pe care Dumnezeu l-a săvârșit deja în rândul oamenilor.

din „Cuvântul Se arată în trup”

Anterior: Hristos înfăptuiește lucrarea judecății prin adevăr

Înainte: Cele șapte tunete răsună – Prorocind că Evanghelia Împărăției se va răspândi în tot universul

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte